KONCERT Mozaika – „Nasz gaiczek przez wieś idzie – obrzędowość wiosenna”