Język angielski

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się CODZIENNIE, prowadzone są zarówno przez nauczycieli oraz przez lektorów.

KAŻDEGO DNIA – całodniowa praca z lektorem w grupach, podczas zabaw swobodnych, podczas codziennych aktywności, zajęcia grupowe i indywidualne konwersacje przy stolikach zainteresowań;

Dodatkowo:

1x w tygodniu – praca z lektorem metodą Helen Doron
1x w tygodniu – zajęcia tematyczne prowadzone przez nauczyciela

9780194046541