Nasze przedszkole

„Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.
Dr Maria Montessori

Naszym głównym założeniem wychowawczym jest szczery i serdeczny kontakt z dzieckiem będący formą dialogu i twórczego działania dziecka. Nauczyciele swoim zachowaniem dają przykład małemu człowiekowi, dlatego tak ważna jest ich otwarta postawa, szacunek i sympatia okazywana dzieciom. Pokazujemy jak istotna jest współpraca, komunikacja z drugim człowiekiem i jak ważne jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 

 

EDUKACJA PROEKOLOGICZNA
W ramach rozszerzonej edukacji ekologicznej i zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie i przyrodę poprzez:

Kształcenie postaw proekologicznych u młodego pokolenia, może okazać się kluczowym czynnikiem w poprawie jakości życia na Ziemi i polepszeniu stanu środowiska naturalnego. Dlatego uważamy, ze zajęcia tego typu są nieodzownym czynnikiem kształtującym świadomość dzieci obecnych czasów.

ELEMENTY EDUKACJI MET. MONTESSORI

Cele pedagogiki:

Obserwacja jest kluczem dorosłych do poznawania świata dziecka. Nauczyciel jest przewodnikiem, który z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, traktując każde dziecko indywidualnie. Dziecko jest serdecznie przyjęte, każde ważne i potrzebne, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela.

Otoczenie

Bardzo ważne w metodzie Marii Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Ma ono być tak ukształtowane, by wspomagało rozwój osobowości dziecka i dawało radość. Dzięki temu dziecko chętnie i szybko uczy się. Otoczenie respektuje fazy rozwoju dziecka, jego zainteresowania i zdolności. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać i poznawać rzeczywistość.

Zadania dla nauczyciela:

ORGANIZACJA

Jesteśmy placówką działającą na podstawie wpisu do rejestru dokonanego przez Kuratora Oświaty w Poznaniu, co świadczy o spełnieniu przez nasze przedszkole szeregu restrykcyjnych wymagań m.in. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie żywienia zbiorowego oraz Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.