Dzieje się w Harmonijce

Wystąpienie Eko Club Dąbrówka.

Eko Club Dąbrówka to inicjatywa, której celem jest integracja mieszkańców Dąbrówki oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanej ze zdrowym, aktywnym oraz świadomym stylem życia.

Zostaliśmy zaproszeni o przygotowanie pogadanki na temat Zdrowia i ekologii od dziecka. Spotkanie miało miejsce w kawiarni Górny Pokład w Dąbrówce 20 października o godz. 19:00, wszystkim przybyłym dziękujemy!

Poniżej prezentacja przedstawiona podczas spotkania: Eko Rodzina -> ściągnij tutaj!