Cennik żłobka

W związku z otrzymaniem wsparcia z rządowego projektu MALUCH 2015 suma czesnego wraz z pełnym wyżywieniem dla każdego dziecka zapisanego do naszego żłobka wynosi teraz 950 zł. Projekt trwa do końca roku kalendarzowego !

W ramach umowy o opiekę zapewniamy:

Nazwa Cena promocyjna
Opieka całodzienna 740 zł + wyżywienie 210 zł
Opieka do 5 godzin dziennie 690 zł + wyżywienie
Pakiet godzinowy ZIELONY 80h 590 zł
Pakiet godzinowy POMARAŃCZOWY 60h 490 zł
Pakiet godzinowy NIEBIESKI 40h 390 zł
Zajęcia adaptacyjne/dzień 30 zł

Pakiety godzinowe obowiązują tylko podczas okresu adaptacyjnego.

Wyżywienie (kuchnia na bazie produktów naturalnych, ekologicznych) stanowi osobny koszt pobytu dziecka w żłobku i wynosi 10zł/dzień.

Ceny poszczególnych pakietów poza projektem:

Nazwa Cena standardowa*
Opieka całodzienna 990 zł + wyżywienie
Opieka do 7 godzin dziennie 890 zł + wyżywienie
Opieka do 5 godzin dziennie 790 zł + wyżywienie
Pakiet godzinowy ZIELONY 80h 590 zł
Pakiet godzinowy POMARAŃCZOWY 60h 490 zł
Pakiet godzinowy NIEBIESKI 40h 390 zł
Zajęcia adaptacyjne/dzień 30 zł

* bez względu na adres zameldowania

Wpisowe wynosi 390 zł, a jego wpłata jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca w żłobku.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Dopiewo oraz zmianą Uchwała nr XXXVIII/267/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2012 r.  Miesięczna dotacja celowa udzielana przez Gminę dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy w kwocie 200 zł na każde dziecko zamieszkane na terenie Gminy.