Przedszkole i żłobek Harmonijka

Magiczne miejsce dla dzieci

Cele

Chcemy, by dzieci w naszym przedszkolu i żłobku stawały się samodzielne i pełne wiary we własne siły, rozwijały ducha współpracy i odpowiedzialności. Pragniemy, by umiały podejmować samodzilnie decyzje, by kochały zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, by rozwijały dyscyplinę wewnętrzną. Chcemy, by umiały nazywać swoje uczucia i potrafiły współpracować z innymi, a ich samoocena była niezależna od nagród i kar. By szanowały siebie i swoje otoczenie. Nie wychowujemy – pracujemy nad sobą, aby dawać przykład. „Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa” Jesper Juul

Idea

W swojej pracy na co dzień czerpiemy inspirację z kilku nurtów: edukacji demokratycznej, porozumienia bez przemocy, pozytywnej dyscypliny oraz pedagogiki Marii Montessori. Wierzymy jednak, że żadna z metod nie powinna stać ponad relacjami. Kierujemy się wartościami promowanymi przez Jespera Juula. Tworzymy miejsce pełne zrozumienia dla dziecka, jego potrzeb i zainteresowań. Inspirujemy i pokazujemy świat. Wierzymy, że dziecko rodzi się kompetentne, wyposażone w rozmaite atrybuty, a naszym zadaniem jest wspieranie go w rozwoju i poszukiwaniu jego własnej drogi. Stawiamy na samodzielność poprzez zdobywanie doświadczeń.

Rozwój

Dużą wagę przykładamy do żywienia w naszych placówkach. Posiłki to czynność dnia codziennego w trakcie której wspieramy dziecko w dążeniu do samodzielności. Stosujemy ideę Bobas Lubi Wybór (BLW), dzięki której dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami, zdobywa pewność siebie i rozwija swój potencjał. Każdy posiłek tworzony jest ze szczególną starannością przez nasze doświadczone Panie kucharki w kuchni znajdującej się na terenie przedszkola. Punktem odniesienia są dla nas zasady zdrowego żywienia, które gwarantują, że posiłki, które przygotowujemy opierają się głównie na żywności nieprzetworzonej, nierafinowanej i pełnoziarnistej.

Zajęcia dodatkowe

ABY SIĘ LEPIEJ ROZWIJAĆ

Sensoplastyka

Dzięki zabawom i ćwiczeniom manualnym z masami plastycznymi, dzieci uczą się i bawią wspomagając w ten sposób rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny.

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Sensoplastyka® w pracy z dziećmi wpływa na rozwój ich kreatywności. Będziemy się doskonale brudzić!

/ Żłobek i Przedszkole/ dzieci w wieku 1-3

Rytmika To Nutka

/ Żłobek i Przedszkole/ dzieci w wieku 1-6

Basen

Zajęcia Szkółki Pływackiej odbywają się raz w tygodniu na kameralnej pływalni w Lusowskim Zdroju w Lusowie. Basen dostosowany jest do nauki pływania najmłodszych, głębokość wody w najpłytszym miejscu wynosi 90cm, a temp. wody to 33st.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

Eksperymenty

Zajęcia z zakresu fizyki i chemii odpowiadające na pytania dzieci: dlaczego?

Najlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Dzieci będą wykonywać proste eksperymenty, dzięki którym dzieci dojdą do wyjaśnienia zachodzących zjawisk.

/ Żłobek i Przedszkole / dzieci w wieku 1-6

Gimnastyka buzi i języka

Zabawy prowadzone podczas zajęć ćwiczą aparat artykulacyjny rozwijając go i kształtując (co ma szczególne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka), uczą prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijają percepcję słuchową, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, kształtują mowę ekspresyjną. Wspierają rozwój dziecka w zakresie: percepcji wzrokowej, motoryki, pamięci, koordynacji wzrokowo–ruchowej i słuchowo-ruchowej, wspomagają terapię logopedyczną oraz naukę czytania i pisania.

/ Żłobek i Przedszkole / dzieci w wieku 1-6

Zielnik

Zajęcia pozwalające dzieciom na ciekawy kontakt z tym co naturalne i żywe, na kontakt z naturą. Będziemy obserwować rośliny, uczyć się cierpliwości i skupienia w kontakcie z przyrodą.

/ Żłobek/ dzieci w wieku 1-3

 

Muzyczna Mizeria Wujka Ogórka

Wujka Ogórka nie trzeba dzieciom przedstawiać. Pan Przemek z gitarą porywa dzieci na dywanowym parkiecie 🙂

/ Żłobek i Przedszkole / dzieci w wieku 1-6

 

Storytelling

Cykl spotkań z lektorem języka angielskiego wprowadzających wspólne czytanie książek w języku angielskim, z elementami ruchu, teatru, improwizacji i pantomimy.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Hulaj Nogą

Prowadzone przez fizjoterapeutę z doświadczeniem pracy z najmłodszymi dziećmi. Ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

/ Żłobek / dzieci w wieku 1-3

 

Przed Blokiem

Zabawy z czasów rodziców, a nawet dziadków, to fantastyczna rozrywka międzypokoleniowa. Celem zajęć jest kształtowanie kontaktów społecznych oraz rozwijanie sprawności ruchowej.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Balet

Zajęcia baletowe prowadzone przez szkołę tańca Pas de Dominique Sztuka Tańca.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Metoda kolorowych dźwięków

Metoda kolorowych dźwięków łączy naukę gry na instrumentach klawiszowych z ruchem oraz nauką rozpoznawania i łączenia kształtów i kolorów. METODA KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW to wielka radość twórczej zabawy!

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Młody Elektrotechnik

Zajęcia dla dzieci prowadzone wg autorskiego programu o tematyce fizyki i elektrotechniki. Dzieci dowiadują się jak wytwarza się prąd, wykonują proste eksperymenty z prądem, magnesem i elektryzowaniem.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

 

Czuła Pauza

Na zajęciach opartych o uważność poznajemy zabawy zwiększające poziom koncentracji u dzieci, ćwiczenia wyciszające oraz skuteczne narzędzia pomagające w sytuacjach konfliktowych w grupie. Czuła Pauza to obniża stres, zwiększa zasoby spokoju, życzliwości i życiowego dobrostanu, zwiększenie możliwości koncentracji i uwagi, uczy samoregulacji w sytuacjach codziennych i stresujących. Obniża poziom stresu, złości i agresji w całej grupie, wprowadza pracę z koncentracją, emocjami i oddechem.

/ Żłobek i Przedszkole / dzieci w wieku 1-6

 

Akademia Reissa

Akademia Reksia to pionierski projekt realizowany przez jedną z największych szkółek piłkarskich w Polsce – Akademię Piłkarską Reissa. Wykorzystując doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych oraz kształceniu sportowców już od najmłodszych lat wdrażamy projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach Akademii Reksia w przedszkolach partnerskich organizowane są zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 6. roku życia rozwijające koordynacje, postrzeganie, czucie, umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy.

Partnerem merytorycznym projektu jest największa szkółka piłkarska w Polsce – Akademia Piłkarska Reissa. Zapewnia ona najwyższy poziom zajęć dzięki doświadczonej specjalnie przeszkolonej kadrze oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

 

Koncerty i Teatry

Cykliczne spotkania z różnymi formami sztuki. Spotkania te pełnią rolę artystyczną oraz edukacyjną i realizowane są w oparciu o autorskie scenariusze powstałe we współpracy z profesjonalnymi artystami. Spotkania mają charakter interaktywny – dziecko ma szansę być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą. Spotkanie ze sztuką jest dla dzieci swego rodzaju świętem – poza merytoryczną i artystyczną jakością, animatorzy dbają o wizualną stronę spotkań – scenografię i profesjonalne sceniczne oświetlenie.

/ Żłobek i Przedszkole/ dzieci w wieku 2-6

 

Z Brzechwą i Tuwimem

Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy też Maria Konopnicka to towarzysze dzieciństwa wielu pokoleń. Ich twórczość niezmiennie już od pokoleń bawi i uczy. Na zajęciach poznajemy ich twórczość, odnajdujemy ukryte morały i przesłania w ich wierszach. Każde z zajęć przeplatamy elementem plastycznym lub muzycznym. Czytanie bajek ma ogromne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dzieci oraz rozbudzania ich wyobraźni. Łatwe do zapamiętania, wpadające w ucho wierszyki, dzięki którym dzieci ćwiczą pamięć oraz dostrzegają melodię języka, co ma pozytywny wpływa na rozwój mowy.

/ Żłobek i Przedszkole/ dzieci w wieku 1-6

 

Mały artysta. Techniki plastyczne

Mały artysta to zajęcia plastyczne pozwalające na swobodną zabawę z własną wyobraźnią z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Dzieci będą mogły chlapać, malować, lepić, rozcierać, kreślić, kleić czy wydzierać, a przy okazji poznawać takie techniki plastyczne jak: akwarela, węgiel, pastele, mozaika, kolaż czy rzeźba.

/ Przedszkole/ dzieci w wieku 3-6

 

Przedmioty codziennego użytku

Mały człowiek to odkrywca, który lubi się uczyć i poznawać nowe rzeczy. To zajęcia poświęcone poznawaniu przedmiotów z najbliższego otoczenia, z których korzystamy na co dzień, a które często z perspektywy dziecka zdają się być fascynujące. Na zajęciach dzieci będą miały okazję obejrzeć, dotknąć, a także używać zgodnie z zastosowaniem przeróżnych przedmiotów (np. Czesanie włosów lalki szczotką, wieszanie ubranek na wieszakach). Zajęcia te ułatwiają maluchom adaptację z otoczeniem, a także rozwijają ich dyscyplinę wewnętrzną poprzez nabywaną wiedzę i umiejętności.

/ Żłobek / dzieci w wieku 1-3

 

Leśnik

Zajęcia oparte są na osi fabularnej o Leśniku Piątku, z fabuły „O czym szumi las” Pawła Wakuły. Spotkania z Leśnikiem rozbudzają naturalną ciekawość dzieci do tematów przyrodniczych.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6 lat

 

Hiszpański Hi.Hola!

Kurs języka hiszpańskiego prowadzony przez szkołę językową Hi. Hola!

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6 lat

 

Judo

Dzieci uczą się zachowań i podstawowych elementów judo poprzez zabawę. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo i gimnastyki. Umiejętność bezpiecznego upadania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rowerze. Wpajanie zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą. Nauka odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć – nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na rywalizacji sportowej.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

 

Robotyka

W dzieciach drzemie ogromny potencjał, a ich możliwości nauki są nieograniczone. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności programowania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie. Z pomocą Cubetto, Roboludków oraz specjalnych konstrukcji z LEGO Duplo dzieci zdobywają wiedzę algorytmiczną oraz nabierają wprawy manualnej. Korzystają z graficznego oprogramowania, które ożywia roboty i uczy podstaw logicznego myślenia.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

 

Muzycznie Klasycznie

Zajęcia Muzycznie-Klasycznie to aktywne słuchanie muzyki klasycznej, zabawy ruchowe przy muzyce znanych kompozytorów, umuzykalnianie i uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki i muzyki.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Zmysły

Zajęcia wspierające rozwój dziecka, poszerzające świat jego doznań i umiejętnego posługiwania się zmysłami. Do zajęć i zabaw wykorzystujemy przedmioty i produkty codziennego użytku. W trakcie zajęć poznajemy świat za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

/ Żłobek / dzieci w wieku 1-3

 

Kleine Enten

Dziecko na tak wczesnym etapie życia posiada niezwykłą zdolność nauki i zapamiętywania. Lekcje z języka niemieckiego są wspaniałą zabawą poprzez naukę słówek oraz śpiewanie wesołych piosenek. Zajęcia są prowadzone w taki sposób by dzieci potrafiły porozumiewać się w języku niemieckim w prostych sytuacjach dnia codziennego, nazywać części ciała, kolory cyfry, pokarmy, zwierzęta czy przedmioty.

/ Żłobek / dzieci w wieku 1-3

 

Bajkowa Joga

Joga dla dzieci to nie tylko ćwiczenia ale też dobra zabawa. Ćwiczenia łączą techniki oddechowe i rozciągające, bajki i opowiadania ruchowe z elementami jogi, relaksacja oraz zabawy wyciszające.

/Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

Drama Lama & Get Ready for School

W świecie, gdzie nauka języków jest bardzo ważna i potrzebna, dziecko może poprzez zabawę, muzykę i  zajęcia manualne obcować z j. angielskim doskonale się przy tym bawiąc. Pozytywne emocje , które u dzieci wyzwalają się podczas zajęć , sprawiają, że wyrazy i zwroty obcojęzyczne są lepiej rozumiane, zapamiętywane i utrwalane.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

 

Mali Wielcy

Mali Wielcy to zajęcia opierające się na serii książek dla dzieci o tym samym tytule, autorstwa Marii Isabeli Sanchez Vegara, opisujących życie znanych nam osób. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki mogą dowiedzieć się jakimi dziećmi byli Astrid Lindgren, Coco Chanel, Albert Einstein czy John Lennon. Sprawdzimy o czym marzyli i w co lubili się bawić, by później zobaczyć, jak zrealizowali swoje cele i co sprawiło, że ich nazwiska zapisały się w dziejach świata.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 4-6

 

 

 

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS to zajęcia polegające na konstruktywnym poznawaniu własnych emocji, budowaniu poczucia własnej wartości czy pracą nad takim obszarem jak umiejętności społeczne. Zajęcia te skupiają się przede wszystkim na obszarach takich jak; emocje, normy społeczne, komunikacja interpersonalna, rozwijanie teorii umysłu, samowiedzy i samoświadomości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy współpracy. Praca nad tymi obszarami odbywa min. w formie zabaw, gier planszowych, pracy w grupie czy odgrywaniu scenek.

/ Przedszkole / dzieci w wieku 3-6

 

 

 

Nasza misja

JAKIE SOBIE STAWIAMY CELE
Porozumienie bez przemocy/ Pozytywna dyscyplina
Stawiamy na empatyczną komunikację, dlatego tak ważne są dla nasz cztery komponenty wypowiedzi: obserwacja, wyrażanie uczuć, określanie potrzeb oraz formułowanie próśb. Empatia w rozmowie pomaga w kształtowaniu samoświadomości i wrażliwości, uczy jak ważne są relacje bez ocen i w poszanowaniu potrzeb własnych i rozmówcy. Nie postępujemy w sposób autorytarny, nie oczekujemy posłuszeństwa wypracowanego poprzez kary i nagrody. Ufamy kompetencji dziecka, szanujemy jego granice, jednocześnie starając się być odpowiedzialnym przywódcą. Porozumienie bez przemocy/ Pozytywna dyscyplina to metody wychowawcze oparte na wzajemnym szacunku, empatii i współpracy. Uczymy dzieci komunikacji, rozpoznawania emocji, samoregulacji. Dzięki temu dzieci otrzymują możliwość koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań oraz zyskują przestrzeń do nauki o błędach.
Edukacja demokratyczna
Nauczamy niekonwencjonalnie, pozwalamy dziecku doświadczać. Traktujemy dziecko jako wolnego człowieka, który współtworzy swój plan doświadczeń, kierując się wewnętrzną motywacją, predyspozycjami i zainteresowaniami. Pozwalamy dziecku na kreatywność, samodzielność i branie odpowiedzialności za własne działania. Pomagamy budowaniu kompetencji społecznych i praktycznych umiejętności potrzebnych w nowoczesnym świecie, w jednoczesnym podążaniu za pasjami i talentami dziecka. Kierujemy się dewizą, że najważniejszymi osobami w życiu dziecka są ich opiekunowie, dlatego fundamentem dobrych relacji jest wzajemna życzliwość i współpraca. To dzięki nim pozyskujemy zaufanie, a co za tym idzie zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Edukacja mocno inspirowana podejściem wychowawczym Jespera Juula, którego głównymi fundamentami są relacja, szacunek, zaufanie oraz autentyczność, prowadzona w duchu wolnościowym, oparta pedagogikę uważności. Pracujemy metodami aktywnymi, budujemy relacje oparte o szacunku i zaufaniu, patrzymy na edukację w niekonwencjonalny sposób. Działamy na bazie nurtów pedagogicznych zgodnych z naszą misją, jesteśmy zwolennikami edukacji poprzez działanie. Chcemy budzić w dzieciach chęć poznania i rozwijania własnego talentu, uczyć szacunku do pracy własnej oraz innych. Dzieci, dostając możliwość wolnego wyboru, podążają za własnymi potrzebami rozwojowymi. W ten sposób odkrywają własne pasje i talenty.

Pedagogika Marii Montessori
W centrum zainteresowania stawiamy dziecko, które dzięki przyjaznemu otoczeniu uczy się poprzez obserwację, rozwijając motywację wewnętrzną, autodyscyplinę i koncentrację. Edukację pojmujemy jako wsparcie w odkrywaniu świata, dbając jednocześnie o rozwój na wielu płaszczyznach: fizycznym, emocjonalnym, kulturowym i społecznym. Kierujemy się szacunkiem dla wyborów dziecka, wspieramy go przewodnictwem nauczyciela, zaznajomionym z potrzebami podopiecznego, jego predyspozycjami i zainteresowaniami. Dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem. Uczą się gospodarowania wspólnymi zasobami, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby drugiej osoby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kadra

JESTEŚMY TU DLA WAS

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Wychowawcy posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. W skład zespołu wchodzą:

Cennik

CENNIKI I PAKIETY
 • Przedszkole do 7 godzin dziennie
 • 890zł
 • czesne/miesięcznie
 • realizacja podstawy programowej MEN w wybranej grupie wiekowej
 • wybrane godziny od 7:00 do 17:00
 • opłata za posiłki uzależniona od godzin pobytu i wybranej diety
 • pakiet zajęć dodatkowych w cenie
 • WYBIERZ
 • Przedszkole opieka całodniowa
 • 990zł
 • czesne/miesięcznie
 • realizacja podstawy programowej MEN w wybranej grupie wiekowej
 • opieka całodzienna bez limitu godzinowego
 • całodzienne wyżywienie 20,90zł i 21,90zł dla diety eliminacyjnej
 • pakiet zajęć dodatkowych w cenie
 • WYBIERZ
 • Zaraz przedszkole – grupa dwulatka w przedszkolu
 • 1690zł
 • czesne/miesięcznie
 • praca nad samodzielnością i przygotowanie dziecka do roli przedszkolaka
 • wybrane godziny od 7:00 do 17:00
 • opłata za posiłki uzależniona od godzin pobytu i wybranej diety
 • pakiet zajęć dodatkowych w cenie
 • WYBIERZ
 • Żłobek opieka do 7h dziennie
 • 1790zł
 • czesne/miesięcznie
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
 • wybrane godziny od 7:00 do 17:00
 • opłata za posiłki uzależniona od godzin pobytu i wybranej diety
 • pakiet zajęć dodatkowych w cenie
 • WYBIERZ
 • Żłobek opieka całodniowa
 • 1890zł
 • czesne/miesięcznie
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
 • opieka całodzienna bez limitu godzinowego
 • całodzienne wyżywienie 19,90zł i 20,90zł dla diety eliminacyjnej
 • pakiet zajęć dodatkowych w cenie
 • WYBIERZ

Galeria

RZUĆ OKIEM

Rodzice o nas

JAKIE SOBIE STAWIAMY CELE

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

Formularz kontaktowy

NAPISZ DO NAS