Dzieje się w Harmonijce

Archeologiczne odkrycia!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W środę 15 kwietnia odbyły się wycieczki do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Grupa Filemonków odwiedziła wspomniane Muzeum Archeologiczne, w którym podziwiali cenne zbiory z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie. Natomiast Uszatki i Włóczykije zwiedzali Rezerwat Archeologiczny. Tematem przewodnim były Opowieści z Krainy Grodów: Od strzygi po skrzata domowego. Dowiedzieliśmy się jakie opowieści i przekazy rządziły wyobraźnią najmłodszych mieszkańców i jakie istoty pojawiające się w legendach oraz bajkach były dobre i pomocne, a jakich należało się pilnie wystrzegać. Jednego stworka, a konkretnie skrzata domowego poznaliśmy trochę bliżej i przygotowaliśmy też prace plastyczną: skrzata w formie zakładki do książki. Zwiedziliśmy również rezerwat, który kryje w sobie olbrzymi wykop archeologiczny, miejsce, w którym odkryto doskonale zachowane konstrukcje wału grodu poznańskiego z X w.