Dzieje się w Harmonijce

Czas dla nas – rodzice aktywni zawodowo – projekt współfinansowany z EFS

Projekt: „Czas dla nas – rodzice aktywni zawodowo” realizowany przez Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka skierowany jest do 25 rodziców zamieszkałych w Gminie Dopiewo planujących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Senses5

Do udziału w projekcie w okresie 01. września 2013 do 31 grudnia 2014 zapraszamy:

  • osoby bezrobotne – 10
  • osoby nieaktywne zawodowo – 10
  • osoby zatrudnione – 5
  • przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym a planujące powrót do pracy/poszukujące pracy.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o przesłanie maila na adres info@przedszkole.semantic.pl (w tytule proszę wpisać: „Czas dla nas – rekrutacja 2013”) wypełnionej ankiety dostępnej – tutaj.

Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie otrzymają drogą mailową komplet dokumentów do wypełnienia.

logo

Więcej informacji:
http://czasdlanas.centrum-skorzewo.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.