Dzieje się w Harmonijce

Dzieciństwo bez próchnicy – pogadanka w ramach projektu – luty 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURESW dniu 11 lutego odbyła się pogadanka dla dzieci ze stomatologiem w ramach projektu DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci, ale również poprawa zdrowia jamy ustnej, wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.