Dzieje się w Harmonijce

Dzień Praw Zwierząt – maj 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Klub Gaja, dzięki swojej kampanii prowadzonej przez 2 lata, doprowadził do podpisania ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku, w której znalazł się zapis, że „zwierzę nie jest rzeczą” i ustanowił 22 maja Dniem Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie niniejszego aktu prawnego w życie.

Przedszkolaki w tym dniu przyszły przebrane w strój ulubionego zwierzęcia, a podczas zajęć rozmawialiśmy o prawach zwierząt i o tym co im zagraża, również ze strony ludzi. Przedszkolaki poznały także gatunki  zagrożone wyginięciem. Była to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę dzieci na los zwierzątek oraz uświadomić im jak należy o nie dbać, otaczać je opieką i szacunkiem.