Dzieje się w Harmonijce

Hotel dla owadów

7 Kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z Panią Leśnik, na którym dzieci z przygotowanych materiałów zbudowały hotel dla owadów. Podczas tej niesamowitej lekcji przyrody – młodzi odkrywcy mogły z bliska przyjrzeć się tym niesamowitym zwierzętom oraz poznać ich codzienne życie. Celem zajęć było zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie tych małych organizmów w środowisku naturalnym.