Dzieje się w Harmonijce

Mały Inżynier – roboty z LEGO!

malyinzynier20 maja wraz z Małym Inżynierem dzieci zaprogramowały wiatraki z klocków LEGO. Zajęcia z robotyki zainteresowały zarówno chłopców jak i dziewczynki.