Dzieje się w Harmonijce

Metoda Glenna Domana – nauka czytania małego dziecka

Małe dzieci mają „nieograniczony głód wiedzy połączony z łatwością przyswajania sobie nowych informacji” (G. Doman 1992). Łatwość ta zanika w przyszłym życiu. Małe dziecko chce i potrafi uczyć się wszystkiego bardzo szybko. Pragnienie uczenia się osiąga swój szczyt między 1 a 5 rokiem życia. Jest to okres, w którym mózg dziecka jest całkowicie otwarty na wszelkie informacje, które przyswajane są bez jakiegokolwiek świadomego wysiłku.

Dziecko chce poznać każdą rzecz wielozmysłowo – dotknąć, usłyszeć i zobaczyć. Może ono skojarzyć i przyswoić sobie równie szybko słowo mówione jak i pisane, dlatego od wczesnego okresu życia może ono nauczyć się czytać łatwo i w naturalny sposób, jeżeli tylko stworzy się mu ku temu odpowiednie warunki. „Dzieci mogą czytać słowa, gdy mają rok, zdania gdy mają dwa lata i całe książki gdy mają trzy lata – i uwielbiają to” (G. Doman 1992).

Zajęcia met. Domana odbywać się będą we wtorki o godz. 9:00 w ramach zajęć „Gimnastyka języka” prowadzonych przez p. spec. logopedę Joannę Nikułę – Szymaniak.