Dzieje się w Harmonijce

Ogólnopolska konferencja Montessori – świat w dłoni dziecka!

W dniach 11-13 lutego 2011 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Polski Instytut Montessori. W warsztatach wzięły udział nasi wychowawcy: Aleksandra Matuszewska i Joanna Pogorzała.
Wykłady i warsztaty prowadzili: Sharon Duncan, Dr Paul Epstein, Dominika Izdebska, Branislava Pietruch, Tim Seldin, Joanna i Rafał Szczypkowie.

Polski Instytut Montessori jest członkiem International Montessori Council, co gwarantuje, że spełnia najwyższe międzynarodowe standardy w edukacji nauczycieli Montessori.

Więcej informacji nt. Instytutu: https://www.montessori.info.pl/