Dzieje się w Harmonijce

PROJEKT DRZEWO

Podczas kolejnego tygodnia wakacji rozmawialiśmy o drzewach, które odgrywają bardzo ważną role w naszym ekosystemie. Zrozumieliśmy również, że drzewa są przyjaciółmi ludzi, pomagają nam w oczyszczaniu powietrza, ograniczają hałas, dają pożywienie i schronienie dla ludzi i zwierząt. Podczas spaceru podziwialiśmy różnorodność otaczającej nas flory i fauny.