Dzieje się w Harmonijce

Projekt „Niezwykłe spotkania” – październik 2014

SAMSUNG CAMERA PICTURES Firma Mozaika wraz z Fundacją Verba w czwartek 9-go października przeprowadziły prelekcję pt.: „Niezwykłe spotkania”, których celem jest oswojenie dzieci z tematem niepełnosprawności poprzez kreatywne i atrakcyjne gry, zabawy oraz animacje.

Projekt „Niezwykłe spotkania” realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.