Język angielski

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się CODZIENNIE, prowadzone są zarówno przez nauczycieli oraz przez lektorów.

1x w tygodniu – zajęcia umuzykalniające z lektorem Rafałem

1x w tygodniu – zajęcia z lektorem Helen Doron

1x w tygodniu – zajęcia z nauczycielem

1x w tygodniu – realizacja projektów w języku angielskim z lektorkami

Codziennie – HAPPY MORNINGS z lektorką Agnieszką

9780194046541