Program przedszkola

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”
Dr Maria Montessori

 

W naszym przedszkolu realizujemy programy:

Grupa Filemonki:

upload_temp_YJ2YYB_251e57c6b2

 

Tropiciele. Trzylatek – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Tropiciele to nowy cykl WSiP do pracy z trzylatkami i czterolatkami, zapewniający świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. To także nowa jakość w wychowaniu przedszkolnym: metody pracy są tu idealnie dopasowane do rozwoju intelektualnego małego dziecka. Za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę. Przedszkolaki już od najmłodszego przygotowują się do pisania i czytania, a wyjątkowy program wychowawczy wzmacnia ich odporność psychiczną i pomaga w integracji z grupą.

Grupa Uszatki:

CropperCapture[1]

Czterolatek w przedszkolu – Wydawnictwo Edukacja Polska

Autorkami pakietu Czterolatek w przedszkolu oraz narzędzi diagnostycznych przeznaczonych dla dzieci czteroletnich są Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała, doświadczone i kreatywne nauczycielki wychowania przedszkolnego – twórczynie Programu wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem, który otrzymał I nagrodę w konkursie na „Najlepsze programy wychowania przedszkolnego” zorganizowanym w 2009 roku przez CODN pod patronatem MEN.

Zaproponowana przez autorki spójna koncepcja i skorelowanie pakietu, programu i narzędzi diagnostycznych daje nauczycielom pewność pracy na najlepszych i najbardziej aktualnych materiałach oraz zapewnia wszechstronny i radosny rozwój dziecka.

Grupa Włóczykije:

7a6fe655_36834

Trampolina do szkoły – Wydawnictwo PWN

„Trampolina do szkoły” to uniwersalny zestaw ćwiczeń, umożliwiający pracę z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych. Rzetelnie przygotowuje 5- i 6-latki do nauki pisania, czytania i liczenia. Uczy logicznego myślenia oraz pomaga rozwijać i utrwalać nabyte umiejętności.

 

19bc84b8_kalendarz_przedszkolaka_motyw1

 

„Kalendarz Przedszkolaka” – Wydawnictwo PWN

oraz program wspomagający:

„Odkryjmy Montessori raz jeszcze… Program wychowania przedszkolnego” , którego autorkami są Anetta Albinowska, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska.

Program nauczania został opracowany w oparciu o teoretyczne założenia pedagogiki Marii Montessori. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi ale istotnymi aspektami wychowania , jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, ekologia, wychowanie patriotyczne.

Główne cele programu nawiązują bezpośrednio do założeń pedagogiki M. Montessorii. Zapewniają więc to wszystko co jest najwartościowsze jak: zapewnienie dziecku swobody wyboru, również miejsca i tempa pracy, samodzielności myślenia, potrzebę uporządkowania oraz przygotowanie otoczenia, tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo i możliwości uczenia się od siebie.

Program uwzględnia obszary tematyczne wchodzące w zakres podstawy programowej i pedagogiki montessoriańskiej: