Dzieje się w Harmonijce

W poszukiwaniu WIOSNY!…

Podczas kolejnego spotkania z Panią leśnik dzieci dowiedziały się, że właśnie rozpoczął się okres w roku nazywany przedwiośniem. W okresie tym dochodzi do wielu zmian w przyrodzie, zauważamy pierwsze pąki na drzewach, a w naszym ogrodzie kiełkują pierwsze kwiaty. Na niebie możemy zobaczyć klucze powracających ptaków. Dzieci wspólnie z Ciocią Agnieszką obserwowały przez lornetkę Grubodzioba, szukały również śladów pozostawionych przez żurawia i kaczkę.